Zmiana formy opodatkowania – dochód dla ryczałtowców.

Wraz w początkiem 2022 roku, w związku z wejściem reformy podatkowej, wielu przedsiębiorców zdecydowało się na przejście z Książki Przychodów i Rozchodów (KPiR) na ryczałt ewidencjonowany. Czy z uwagi na zmianę sposobu rozliczania istnieje szansa na otrzymanie kredytu hipotecznego?

Jednym z wielu aspektów umożliwiających otrzymanie kredytu hipotecznego jest posiadanie zdolności kredytowej. W bardzo prosty sposób można ją wyliczyć dla osób zatrudnionych na umowę o pracę. Jednak w przypadku przedsiębiorców jest to zadanie zdecydowanie trudniejsze.

Jeszcze w ubiegłym roku forma rozliczenia dochodu na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego była znacznie mniej popularna. Co za tym idzie, liczba osób zaciągających kredyt też była mniejsza. Osoba prowadząca działalność gospodarczą i rozliczająca się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego płaci zazwyczaj mniejszy podatek. Niestety dla banku nie jest to sytuacja zero-jedynkowa, ponieważ nie znając kosztów, nie wie jakim dochodem dysponuje Klient. Może go jedynie estymować.

Doprowadziło to do sytuacji, w której duża część banków przed rokiem 2022 znacznie obniżała dochody dla „ryczałtowców”, przyjmując wyłącznie 15 do 30% z całego przychodu. Dla przykładu podczas analizy faktury VAT na kwotę 9 000 złotych, wyliczały, że dochód netto wyniósł jedynie 3 000 złotych. Jest to rozwiązanie o niekorzystne dla przedsiębiorców, że wybierają oni tę formę rozliczenia właśnie ze względu na stosunkowo niskie ponoszone koszty prowadzenia działalności. Absurd? Nie mnie to oceniać. Podejścia niektórych banków oraz ich procedur nie zmienimy.

W ostatnim czasie nastąpiła jednak pozytywna zmiana dla osób, które zmieniły formę opodatkowania. Poszerzyła się oferta banków akceptujących dochód z ryczałtu. I co najważniejsze, podniosła się zdolność kredytowa (z powodu zmiany podejścia do liczenia dochodu netto). A sama procedura kredytowa jest bardzo zbliżona do standardowej. Należy jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach:
– działalność powinna być prowadzona minimum 12 m-cy,
– dla części banków konieczne będzie rozliczenie roku podatkowego i przedłożenie PIT-u,
– składki ZUS i US muszą być opłacane terminowo.

Jeżeli chciałbyś sprawdzić swoją zdolność kredytową i poznać najkorzystniejsze oferty banków, zapraszam do kontaktu.