Czy zmiana wskaźnika WIBOR obniży raty kredytów?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera wskaźnik WIBOR zostanie zlikwidowany w końcem bieżącego roku. Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej wybrał już alternatywę. Co zastąpi WIBOR i jakie będą tego konsekwencje?

Zamiennik WIBOR-u

KS NGR zdecydował, że WIBOR zostanie zastąpiony indeksem WIRD i to on będzie odtąd kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stóp procentowych. Pod uwagę były brane również WIRF i WRR. Każdą z opcji przeanalizowano pod kątem cech jakościowych i ilościowych. WIRD wypadł w tym zestawieniu najkorzystniej.

Czym jest wskaźnik WIRD?

WIRD, czyli Warszawski Indeks Rynku Depozytowego, to wskaźnik oprocentowania transakcji depozytowych dokonywanych przez instytucje finansowe czy duże przedsiębiorstwa.

Oblicza się go na podstawie wszystkich transakcji zawartych danego dnia, dokonując tzw. korekty obustronnej. Polega ona na odcięciu określonego procentu najwyższych i najniższych wartości zbioru. W tym przypadku będzie to 25%.

Jak zastąpienie WIBOR-u wpłynie na wysokość rat kredytów

Zasadnicza różnica między WIBOR a WIRD polega na sposobie wyliczania obu wskaźników. Jak zostało już wspomniane, wartość WIRD obliczana jest na podstawie wszystkich rzeczywistych transakcji dokonanych w danym dniu i aktualizuje się ją codziennie. Natomiast ustalany raz na 3 lub 6 miesięcy WIBOR poza transakcjami uwzględnia również prognozowane zmiany na rynku finansowym – zarówno, te korzystne, jak i niekorzystne. Zatem z założenia WIRD przedstawia faktyczną sytuację ekonomiczną i nie jest obciążony ryzykiem nagłego wzrostu stóp procentowych, w odróżnieniu do podatnego na wahania wskaźnika WIBOR. Jego wartość jest również zauważalnie niższa.

Czy WIRD przyczyni się do obniżenia rat kredytów? W pewnym stopniu tak. Jednak zdaniem ekspertów obniżki te będą o tyle nieznaczne, że w dłuższej perspektywie w żaden sposób nie wpłynie to na sytuację finansową kredytobiorców. Nowy wskaźnik będzie obowiązywał od 1 stycznia 2023 roku, a banki przed końcem bieżącego roku muszą podać szczegółowe informacje na temat aneksu do umów kredytowych.