Kredyt dla zarabiających w obcej walucie

Od połowy 2014 roku w Polsce obowiązuje tzw. Rekomendacja S wprowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nakazuje ona bankom udzielanie kredytów hipotecznych tylko w walucie, w której zarabia Klient. To pokłosie tzw. kredytów frankowych zaciąganych w latach 2006−2009. Polskie banki nie mogą już podejmować ryzyka zmian kursów walut przy udzielaniu kredytów hipotecznych.

Na szczęście wciąż jest kilka banków, które udzielą kredytu dla osoby pracującej za granicą (o ile zarabia ona w EUR, USD, £, NOK, SEK – problem może pojawić się gdy zarabia się w innej walucie). Warto jednak podkreślić, że banki akceptują tylko dochody uzyskiwane na podstawie umowy o pracę, na podstawie kontraktu, a w wypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej za granicą, dochód brany jest pod warunkiem odstępstwa.

Praca za granicą = większe wymagania w banku

Niestety banki inaczej traktują osoby pracujące za granicą oraz osoby uzyskujące dochód w kraju, gdy te starają się o kredyt. Związane jest to z tym, że gdy kredyt będzie udzielony w obcej walucie, oparty on będzie na innej stopie procentowej, a co za tym idzie, przyszły kredytobiorca musi liczyć się z dodatkowym ryzykiem. Wiąże się ono z różnicą kursu waluty zaciąganego kredytu, a złotówką, w związku z czym banki zobowiązane są do liczenia naszej zdolności kredytowej według bardziej rygorystycznych zasad.

1) Od osoby pracującej za granicą ubiegającej się o kredyt wymagana jest dłuższa ciągłość zatrudnienia niż w przypadku zatrudnienia w Polsce (z reguły jest to 12 m-cy, a czasem nawet 24 m-ce).

2) Kolejna różnica to wymóg większego wkładu własnego – w niektórych przypadkach nawet 40% ceny zakupu/wartości nieruchomości (powoduje to zmniejszenie kwoty zaciąganego kredytu, a co za tym idzie kosztów, jednak nie zawsze dysponujemy wystarczającym wkładem własnym).

3) Niestety w niektórych bankach będziemy się musieli liczyć z koniecznością przetłumaczenia dokumentów, co oznacza kolejne przedłużenie okresu potrzebnego na uzyskanie kredytu, no i dodatkowe koszty.

Procedura uzyskania kredytu i wymagane dokumenty

Również procedura uzyskania kredytu dla osoby pracującej za granic różni się od standardowego kredytu. Jest bardziej złożona, czasochłonna i wymaga większej ilości dokumentów.

Najczęściej wymagane dokumenty to:

1) umowa o pracę/kontrakt + tłumaczenie na język polski u tłumacza przysięgłego
2) wyciąg z konta, na które wpływa wynagrodzenie za 6, 12 lub 24 miesięcy (w zależności od banku) + tłumaczenie na język polski (w niektórych przypadkach wystarczy przetłumaczyć ostatni z nich)
3) roczne rozliczenie podatkowe + tłumaczenie na język polski,
4) odcinki płacowe od pracodawcy (payslip, gehaltsabrechnung itp.) za ostatnie 6, 12 czy 24 m-ce (jak w przypadku wyciągu z konta) + tłumaczenie na język polski,
5) raport historii kredytowej z danego kraju (np. Experian, raport Schuffa) + tłumaczenie na język polski.

Uwaga: Bank może zażądać części z w/w dokumentów, wszystkich lub też dodatkowych wyżej niewymienionych.

Starania o kredyt dla osób, zarabiających w obcej walucie mogą okazać się nie lada wyzwaniem. Pomoc eksperta finansowego może okazać się nieoceniona, który nie tylko pomoże oszczędzić stres i czas, ale też zadba o skompletowanie wszystkich potrzebnych dokumentów, kiedy już wybrana zostanie najlepsza oferta. Nie wiesz, który bank wybrać, i od czego zacząć? Zapraszam do kontaktu!