Kredyt dla zawodów zaufania publicznego

Mam 15-letnie doświadczenie w branży finansowej i często spotykam się z przekazem w przestrzeni medialnej, że przedstawiciele tzw. zawodów zaufania publicznego (np. lekarzy, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, architektów) mogą otrzymać „preferencyjne warunki” finansowania, lepiej liczoną zdolność kredytową itp. Czy rzeczywiście tak jest? Zapraszam do zapoznania się z poniższym artykułem. Wielu brokerów finansowych przekonuje przedstawicieli wolnych zawodów, że są w stanie uzyskać dla nich korzystniejsze warunki. Co mogą oznaczać w kontekście kredytu hipotecznego i czy jest to możliwe?

 • Niższe koszty odsetkowe, prowizje, opłaty okołokredytowe – Pierwszy mit. Przy obecnej sytuacji na rynku kredytów hipotecznych przedstawiciele w/w zawodów nie mogą uzyskać lepszych warunków cenowych, niż pozostali kredytobiorcy. Dla przykładu: prawnik uzyskujący określone dochody, dysponujący wkładem własnym, otrzyma warunki cenowe takie same jak każdy inny Klient dysponujący takimi samymi parametrami.
 • Krótsza lista niezbędnych dokumentów – Niestety kolejny mit. Przedstawiciele wolnych zawodów, aby otrzymać finansowanie, będą musieli przejść taką samą ścieżkę, jak inni Klienci. Od tej zasady jest jeden wyjątek – kredyt na estymacie.

Proces wyliczania zdolności kredytowej dla zawodów zaufania publicznego jest taki sam, mamy natomiast pewien wyjątek. Jeden z banków oferuje przedstawicielom wolnych zawodów kredyt na estymacie, tzn. nie liczy zdolności kredytowej na podstawie przedstawionych dokumentów finansowych, tylko szacuje ją na podstawie własnej oceny scoringowej. Kto może skorzystać z takiego rozwiązania? Wyłącznie wolne zawody prowadzące działalność gospodarczą, czyli osoby uzyskujące dochód z tytułu umowy o pracę/zlecenia są wyłączone z tego procesu. Kogo możemy zaliczyć do przedstawicieli wolnych zawodów:

 • adwokat, notariusz, radca prawny,
 • architekt,
 • lekarz (wymagana specjalizacja), lekarz dentysta,
 • pielęgniarka, położna.

W jaki sposób bank liczy dochód klienta przy kredycie hipotecznym udzielanym na estymacie? Bank wyliczając dochód przedstawiciela wolnego zawodu zestawia ze sobą 2 parametry:

 1. zawód,
 2. okres prowadzenia działalności gospodarczej.

Ważną informacją jest fakt, że im dłużej prowadzona jest działalność gospodarcza, tym przyjęty przez bank dochód jest wyższy. Przy czym dochód będzie również zależny od wykonywanej profesji. Ograniczeniem jest też dostępna kwota kredytu na estymacie – do 1 miliona złotych. Kredyt hipoteczny dla lekarzy, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, architektów – dlaczego brokerzy i banki próbują pozyskać tych klientów? Otóż dlatego, że przedstawiciele wolnych zawodów to zazwyczaj dla nich „świetny klient”. Dysponują bardzo dobrymi dochodami, dużym wkładem własnym, kwota kredytu najczęściej jest wyższa od średniej, co czyni ich bardzo atrakcyjnymi w oczach pośredników kredytowych.  Klient zwabiony obietnicą lepiej liczonej zdolności kredytowej lub korzystniejszych warunków cenowych w większości przypadków dostaje to samo, co każdy inny klient. Jeśli Twój ekspert (doradca) kredytowy roztacza przed Tobą wizję korzystniejszej oferty, zapytaj go, na czym konkretnie polega ta korzyść w porównaniu z innymi klientami – przy próbie doprecyzowania tej korzyści bardzo często okazuje się, że de facto jej nie ma. Czy fakt wykonywania wolnego zawodu nigdy nie ma żadnego znaczenia przy zaciąganiu kredytu hipotecznego? Mimo że banki licząc Twoją zdolność kredytową policzą ją (pomijając estymat) tak samo, jak w przypadku każdego innego klienta, fakt, że jesteś przedstawicielem zawodu zaufania publicznego może mieć czasami „miękkie” znaczenie , np.:

 • negocjacje warunków cenowych – w nielicznych przypadkach może ułatwić negocjacje warunków cenowych – banki uznają ZZP (zawody zaufania publicznego) za klientów niskiego ryzyka i chcą mieć ich w portfelu klientów, dlatego też negocjacje cenowe dla takiego klienta mogą okazać się łatwiejsze, niż w przypadku innych klientów. Nie nastawiaj się natomiast na wielkie upusty – będzie to raczej mała negocjacja, która nie zmieni diametralnie warunków Twojego kredytu, a którą bank będzie chciał jedynie podkreślić, że jest mocno zainteresowany nawiązaniem współpracy,
 • możliwość uzyskania odstępstwa – jeśli Twój case wymaga odstępstwa w zakresie np. stażu uzyskiwania dochodu, akceptacji formy uzyskiwania dochodu czy innych parametrów, to takie odstępstwo będzie na pewno łatwiejsze do uzyskania w przypadku zawodów zaufania publicznego, niż u innych klientów.

Kredyt hipoteczny dla wolnych zawodów – w czym jestem w stanie Ci pomóc jako ekspert? Czy kredyt hipoteczny na estymacie upraszcza finansowanie nieruchomości? Raczej nie. Ponieważ większość przedstawicieli zawodów zaufania publicznego może udokumentować dochody z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na poziomie wyższym niż ten estymowany przez bank.   Czy kredyt hipoteczny na estymacie będzie w takim wypadku rozwiązaniem zupełnie bezużytecznym? Nie, ale zdolność wyliczona na estymacie będzie wyższa, niż ta wynikająca z dokumentów finansowych tylko w przypadku nielicznych klientów.   Jeśli jesteś natomiast przedstawicielem wolnego zawodu, to musisz pamiętać, że oprócz możliwości przeliczenia zdolności kredytowej przy kredycie hipotecznym w uproszczony sposób, czyli na estymacie, doświadczony ekspert/doradca kredytowy będzie mógł zaproponować Ci wiele wartości dodanych współpracy takich jak:

 • porównanie Twoich możliwości w kredycie hipotecznym gotówkowym i firmowym oraz wybór najkorzystniejszej formy finansowania, nie tylko pod kątem ceny, ale również prawno-podatkowym,
 • wybór najkorzystniejszych ofert cenowych dostępnych na rynku uwzględniających Twoją indywidualną sytuację (rodzaj i wysokość uzyskiwanego dochodu, poziom wkładu własnego, typ nabywanej nieruchomości),
 • pomoc w negocjacjach warunków cenowych,
 • pomoc w uzyskaniu odstępstw proceduralnych dotyczących zarówno wykazywanego dochodu, jak i nabywanej nieruchomości,
 • kreatywne podejście przy liczeniu zdolności kredytowej, np. uwzględnienie amortyzacji w dochodzie, możliwość nieuwzględniania posiadanych leasingów do zdolności kredytowej, akceptacja nietypowych form rozliczenia działalności gospodarczej (ryczałt, karta podatkowa), akceptacja krótszego niż standardowo wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej w ramach umowy B2B,
 • pomoc w wypełnieniu wniosków kredytowych i obiegu dokumentów,
 • i wiele innych.

Zapraszam do kontaktu osoby pracujące w branżach wymienionych przeze mnie w powyższym artykule. Zaznaczam, że moja pomoc jest bezpłatna, a 15-letnie doświadczenie nieocenione.