Ubieganie się o kredyt gotówkowy lub hipoteczny przez marynarzy – kilka najważniejszych kwestii

Ze względu na czynniki takie jak: częsta zmiana waluty dochodów, zmiana pracodawców czy praca na podstawie kontraktów – marynarze spotykają się z trudnościami podczas ubiegania się o kredyt gotówkowy lub hipoteczny, a czasami nawet z odmową udzielenia finansowania w ogóle. W tym poradniku poruszę kilka najistotniejszych kwestii, dotyczących kredytów dla marynarzy, o których trzeba pamiętać, zanim zacznie się starania o finansowanie.

5 ważnych dokumentów, które musisz przedstawić w banku

Ilość dokumentów, jakich będzie wymagał bank, jest nieco inna niż w przypadku starania się o kredyt przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Dokumenty, jakie musisz zgromadzić, to:

  • kontrakty menedżerskie z bieżącego i poprzedniego roku (przerwa pomiędzy kontraktami nie powinna przekraczać 6 miesięcy),
  • wyciąg z rachunku bankowego z ostatniego roku,
  • potwierdzenia wypłat wynagrodzenia z ostatniego roku,
  • kopia książeczki żeglarskiej.

Kredyt hipoteczny w walucie obcej czy złotówkach – kwestia wyboru czy mus?

Jeśli marynarz otrzymuje wynagrodzenie w walucie innej niż złotówki (EURO, USD, GBP) zgodnie z jedną z rekomendacji KNF możliwość zaciągnięcia kredytu występuje wyłącznie w tych walutach. Niestety ilość banków posiadających w ofercie kredyty walutowe jest bardzo mała.

Alternatywą jest otrzymanie kredytu w PLN. Jednak konieczne jest spełnienie określonych warunków. Mianowicie do kredytu musi przystąpić drugi współkredytobiorca otrzymujący dochody w złotówkach. Dochody marynarza obniżane są do wynagrodzenia osoby zarabiającej w PLN.

Przykład: Osoba zarabia w PLN 3.000 netto, marynarz w przeliczeniu na PLN 10.000. Wówczas zostanie przyjęty łączny dochód na poziomie 6.000 PLN netto. Oczywiście, za każdym razem przeliczana jest zdolność kredytowa, co do planowanego zobowiązania.

 

Kredyt gotówkowy dla marynarza waluta czy złotówki?

Marynarz może ubiegać się o kredyt gotówkowy w Polsce. Procedury są bardziej liberalne niż w przypadku kredytu hipotecznego (nie obowiązuje rekomendacja SII wydana przez KNF). Jedyną dostępną walutą dla tego typu kredytu są złotówki, nie ma możliwości ubiegania się o kredyt gotówkowy w walucie.

Kredyt może zostać przeznaczony na cel dowolny, konsolidację swoich zobowiązań itp. Maksymalny okres kredytowania to 120 m-cy. Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku to:

– kontrakt z ostatnich 12 m-cy,

– wyciąg z konta, na które wpływa wynagrodzenie,

– książeczka żeglarska.

Chętnie pomogę rozwiać wszelkie wątpliwości i podpowiem najlepsze rozwiązania, uwzględniając każdy aspekt sprawy. Zapraszam na niezobowiązujące spotkanie!