Nowelizacja ustawy o kredycie hipotecznym – kto otrzyma zwrot za opłatę pomostową?

17 września weszła w życie nowelizacja ustawy o kredycie hipotecznym. Jest to odpowiedź rządu na skargi dotyczące wciąż wydłużającego się czasu oczekiwania na wpis do księgi wieczystej oraz związanej z tym opłaty. Co dokładnie zakłada poprawka do ustawy i kto na niej skorzysta?

Opłata za wpis do księgi wieczystej

Wpis do księgi wieczystej to zabezpieczenie dla banku przed ewentualną niewypłacalnością kredytobiorcy. Na taki wpis trzeba jednak czekać nawet kilka miesięcy, natomiast zgodnie z prawem bank musi wypłacić kredytobiorcy ustalone środki z chwilą podpisania umowy kredytowej. Zdaniem instytucji bankowych kredytodawca ponosi w tej sytuacji spore ryzyko. Wprowadzono więc prewencyjną opłatę, ubezpieczenie pomostowe, które kredytobiorca zobowiązany jest opłacać do momentu uzyskania wpisu do hipoteki. Jego wysokość każdy bank ustala indywidualnie, jednak wysokość miesięcznej raty wzrasta o kilkaset złotych.

Banki zwrócą pieniądze za wpis do księgi wieczystej

Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości konieczna jest interwencja w sprawie opłaty pomostowej. Kwota, którą pobiera od kredytobiorcy bank, nie dość, że jest stosunkowo wysoka, ma charakter bezzwrotny. Co więcej, okazuje się, że wykalkulowane przez instytucje bankowe ryzyko nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości, ponieważ w większości przypadków wpis do hipoteki uzyskiwany jest zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Nowelizacja ustawy o kredycie hipotecznym – co się zmieni?

Zgodnie z założeniami ustawy od teraz opłata pomostowa będzie swoistą kaucją. Po otrzymaniu wpisu kredytobiorca odzyska uiszczoną kwotę lub zostanie ona zaliczona na poczet spłaty kredytu.

Nie jest to jednak jedyna zmiana. By przyspieszyć ten długotrwały proces i odciążyć sądy, po wpis do księgi wieczystej można zwrócić się do notariusza. Kredytobiorca ma dowolność wyboru, a wpis dokonany przez notariusza będzie tożsamy z wpisem sądowym.

Czy wszyscy otrzymają zwrot opłaty pomostowej?

Nowe przepisy nie obejmą wszystkich kredytobiorców. Kto zatem może liczyć na zwrot kosztów?

– Wszystkie osoby, które podpiszą umowę kredytową po wejściu ustawy w życie, otrzymają pełny zwrot pieniędzy.
– Osoby, które zawarły umowę kredytową przed nowelizacją, ale wciąż oczekują na wpis do księgi, otrzymają zwrot składek uiszczonych po 17.09.2022 r.

Ze zwrotu nie skorzystają kredytobiorcy, którzy swój wpis już otrzymali.